GS04

  • ● 金锡封装
  • ● 高峰值功率
  • ● 体积小,重量轻

技术指标

产品型号产品代码输出功率 (W)脉宽 (ms)波长 (nm)
DatasheetFL-GS04-5X1-750-808-(Q)?*GST000010 *7500.2808


* 典型定制方案。定制产品可能交期较长。

主要应用

注册信息|企业政策|?2021 Focuslight Technologies Inc.|陕ICP备09002916号